เกี่ยวกับการให้คำแนะนำอาการบาดเจ็บ

เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บและการพยากรณ์โรคต่างๆ ที่ปรากฎในไซต์นี้อย่างถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างของการบาดเจ็บและการพยากรณ์โรคเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างอาการบาดเจ็บที่พบเจออยู่ในคลินิกกายภาพบำบัดของเรา

ข้อมูลที่ปรากฎนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นของทุกคน  เช่นเดียวกับการบาดเจ็บ อาการของแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไปอย่างมาก และการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บของแต่ละคนก็แตกต่างกันเช่นกัน ขึ้นอยู่กับประวัติภูมิหลัง พันธุกรรม ประวัติทางการแพทย์ก่อนหน้า การออกกำลังกาย รูปร่าง สัดส่วน แรงจูงใจในการปฏิบัติตามคำแนะนำทางร่างกายและปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ

เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้การวินิจฉัยและการพยากรณ์โรคที่แม่นยำสมบูรณ์ 100% หากไม่มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด และเช่นเดียวกัน คำแนะนำที่ให้สำหรับการรักษาอาการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถสมบูรณ์ได้หากไม่มีการตรวจร่างกายจากนักกายภาพบำบัดที่มีใบอนุญาตที่ Form Physio และทางเราสามารถให้บริการนี้แก่คุณโดยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐาน  ความเสี่ยงในการบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจอาการบาดเจ็บของคุณ  ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงโดยชัดแจ้งหรืออย่างมีนัยสำคัญบนเว็บไซต์นี้