Form Recovery and Wellness ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 14-15 เมษายน 2567 ในเทศกาลสงกรานต์ คุณสามารถกรอกข้อมูล และเราจะเร่งติดต่อกลับโดยเร็วในวันที่ 16 เมษายน 2567 คลิกที่นี้

รู้จักกับ Shoulder Impingement คือ อะไร? และอาการ shoulder impingement syndrome ที่ไม่ควรมองข้าม

เลือกอ่านหัวข้อที่ต้องการเกี่ยวกับอาการ Shoulder Impingement

อาการปวดไหล่ของหลาย ๆ คน อาจเกิดจากกล้ามเนื้อ หรืออวัยวะภายในโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าอาการนี้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมในการใช้งานหัวไหล่บ่อย ๆ หรืออยู่ในอิริยาบถเดิมนาน ๆ จนส่งผลให้รู้สึกปวดไหล่แบบเรื้อรังและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน หากปล่อยปละละเลยโดยไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้ระดับความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นได้ ในบทความนี้ มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาการ Shoulder Impingement คืออะไร? มีสาเหตุมากจากอะไร? อาการและอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งแนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุด
Shoulder Impingement syndrome

Shoulder impingement คืออะไร?

Shoulder Impingement คือ กลุ่มของอาการปวดไหล่ที่เกิดจากการกดเบียดภายในโครงสร้างของข้อต่อบริเวณหัวไหล่ เช่น การกดเบียดของเอ็นกล้ามเนื้อ การถูกกดทับของถุงน้ำ หรือการถูกเสียดสีจากกระดูกหัวไหล่ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เส้นเอ็นเกิดการฉีกขาด ถุงน้ำเกิดการอักเสบ หรือเกิดภาวะกระดูกงอกขึ้นได้ จึงส่งผลทำให้เกิดอาการปวดไหล่ โดยเฉพาะเวลาที่ทำการเคลื่อนไหว หรือใช้งาน

Shoulder Impingement Syndrome หรืออาการกดเบียดข้อไหล่ คืออะไร

อาการกดเบียดข้อไหล่ หรือ Shoulder Impingement Syndrome คือ กลุ่มอาการปวดที่เกิดขึ้นจากการกดเบียดของอวัยวะภายในโครงสร้างของข้อต่อบริเวณหัวไหล่ ทำให้เนื้อเยื่อในบริเวณนั้นถูกรบกวน จนเกิดการบวม อักเสบและฉีกขาดได้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

 • อาการระยะแรก
  มักเกิดขึ้นบ่อยในผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 25 ปี สามารถเห็นได้จากอาการอักเสบเฉียบพลัน อาการบวมน้ำและการตกเลือดบริเวณข้อไหล่ อาการปวดไหล่ในระยะนี้สามารถรักษาให้หายได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

 • อาการระยะที่ 2
  มักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยอายุระหว่าง 25 – 40 ปี โดยเป็นผลพวงต่อมาจากอาการระยะที่ 1 ในระยะนี้เอ็นข้อไหล่ได้กลายเป็นพังฝืดและเกิดอาการสักเสบ อาการระยะนี้มักไม่ตอบสนองกับการรักษาแบบดั้งเดิม จึงต้องใช้การรักษาด้วยการผ่าตัดเข้าช่วย

 • อาการระยะที่ 3
  มักเกิดในผู้ป่วยอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เมื่ออาการหนักขึ้น อาจทำให้กลไกการทำงานของเอ็นข้อไหล่หยุดชะงัก และอาจทำให้ข้อต่ออโครมิโอคลาวิคิวลาร์ (coracoacromial arch) และข้อต่ออโครเมียนด้านหน้า (anterior acromion) เกิดอาการกระดูกพรุน โดยทั่วไปจึงต้องรักษาด้วยการผ่าตัดตัดปุ่มกระดูกหัวไหล่ส่วนหน้าออกบางส่วนเพื่อซ่อมแซมข้อไหล่

สาเหตุของการเกิด Shoulder Impingement Syndrome

Shoulder Impingement Syndrome มีสาเหตุมาจากกลไกการทำงานที่ผิดปกติ หรือไม่สมดุลของกล้ามเนื้อพยุงหัวไหล่ ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเกิดจากกิจกรรมเดิม ๆ ที่ทำซ้ำ ๆ เมื่อเกิดการชนและเสียดสีกัน แรงดันที่เกิดขึ้นจึงทำให้เส้นเอ็นเกิดอาการบาดเจ็บ บวม อักเสบและฉีกขาด โดยมีปัจจัยส่งเสริม ได้แก่

 • การใช้งานบริเวณหัวไหล่ซ้ำ ๆ เป็นระยะเวลานานอย่างไม่สมดุล โดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือทำงานที่ใช้แรงแขนเป็นประจำ รวมทั้งผู้ที่มีลักษณะการนั่ง การเดิน การยืนและการนอนที่ไม่อย่างไม่เหมาะสม
 • ผู้ที่มีโครงสร้างกระดูกผิดปกติ ภาวะกระดูกไหล่โค้งงอ
 • ผู้สูงอายุ
Shoulder Impingement syndrome

อาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีภาวะ Shoulder Impingement Syndrome

ในช่วงแรกคุณอาจจะเกิดอาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่ช่วงบนและหัวไหล่ด้านนอกแบบไม่รุนแรงมากนัก หลังจากนั้นจะค่อย ๆ มีอาการปวดรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเวลามีการเคลื่อนไหว ใช้แรง ยกแขนขึ้นสูง ๆ หรือเอื้อมแขนไปด้านหลัง นอกจากอาการเจ็บปวดแล้ว ยังสามารถเกิดความรู้สึกแขนอ่อนแรงร่วมด้วยได้

อันตรายจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

หากคุณมีอาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังตกอยู่ในภาวะ Shoulder Impingement Syndrome ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ไม่ได้รับการรักษา อาจเกิดภาวะไหล่ติดที่ร่างกายสร้างพังผืดขึ้นมาทำให้เคลื่อนไหวได้ลำบาก เกิดภาวะแขนขาอ่อนแรง ภาวะเอ็นข้อไหล่ติด เอ็นข้อไหล่เสื่อม หรือฉีกขาด เป็นต้น ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้นับว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่มีผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยสาเหตุและวางแผนการรักษาให้เหมาะสมโดยเร็วที่สุด

แนวทางการรักษา Shoulder Impingement Syndrome

การรักษา Shoulder Impingement Syndrome สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค ได้แก่

 • การรักษาโดยการผ่าตัด
  การผ่าตัดด้วยวิธี Subacromial Decompression หรือผ่าตัดเปิดพื้นที่หัวไหล่ด้วยแผลเล็ก มักจะใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรคสูง เพื่อเพิ่มพื้นที่และป้องกันไม่ให้เอ็นข้อไหล่เกิดการเสียดสีกับกระดูกหัวไหล่ โดยอาการจะดีขึ้นได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่หลังจากนั้นผู้ป่วยก็ต้องมีการออกกำลังกายเบา ๆ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับอวัยวะบริเวณช่วงหัวไหล่ร่วมด้วย
  โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะใช้เวลาการฟื้นฟูร่างกายโดยรวมให้กลับมาเป็นปกติภายในระยะเวลา 3-6 เดือน แต่ในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจต้องใช้ฟื้นฟูร่างกายเป็นเวลานานถึง 1 ปี

 • การรักษาโดยการใช้ยา
  การใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs หรือพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการความเจ็บปวด โดยต้องรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการฉีดยากลุ่มสเตียรอยด์เพื่อระงับอาการเจ็บปวด นิยมรักษาในผู้ป่วยตามอาการ หรือผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรคน้อยถึงปานกลาง แต่การใช้ยาสเตียรอยด์ไม่สามารถใช้เกิน 2 ครั้ง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเส้นเอ็นหัวไหล่ หรือทำให้เกิดผลข้างเคียงได้

 • การรักษาโดยการกายภาพบำบัด
  การรักษาด้วยกายภาพบำบัด สามารถแบ่งออกเป็น 3 ทรีทเมนท์ใหญ่ๆได้แก่

  1. Ultrasound therapy and/or High power laser therapy – จะเป็นตัวช่วยในการลดปวดและกระตุ้นการซ่อมแซมในกรณีที่กดเบียดจนเกิดการบาดเจ็บของเอ็นกล้ามเนื้อร่วมด้วยแล้ว

  2. Manual therapy – จะมีทั้งการนวดและการดัดข้อ โดยจะขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละบุคคลและอาการที่แสดงมาครับ โดยนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ประเมินว่าคนไข้แต่ละคนเหมาะกับการใช้วิธีไหนมาช่วยในการรักษา

  3. Therapeutic exercise – เป็นองค์ประกอบหลักในการแก้โรค Shoulder impingement เพราะส่วนใหญ่อาการจะเกิดจากการทำงานที่ไม่สมดุลกันของกล้ามเนื้อ จึงส่งผลให้เกิดการกดเบียดภายในข้อ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของกระดูกถูกทำให้เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อ ดังนั้นหากกล้ามเนื้อทำงานไม่สมบูรณ์ หรือทำงานได้ไม่ประสานสัมพันธ์กันก็จะส่งผลให้เกิดการผิดพลาดในการเคลื่่อนไหวจนเกิดการหนีบเอ็นกล้ามเนื้อขณะขยับไหล่ได้นั่นเอง

สรุปอาการ Shoulder Impingement

ผู้ที่กำลังเริ่มต้นประสบภาวะ Shoulder Impingement Syndrome สามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ที่บ้าน นั่นคือ การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด แต่หากยังมีอาการปวดเกิดขึ้นเรื่อย ๆ คุณควรทำการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด หากปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแบบไม่รู้ตัว
Form Recovery Team Photo at Clinic

รักษาอาการปวด Shoulder Impingement ที่ Form Recovery and Wellness

รักษา Shoulder Impingement Syndrome ที่ Form Recovery and Wellness โปรแกรมรักษา Shoulder Impingement Syndrome ที่ Form Recovery and Wellness นับว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือก หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการใช้ยาและสารเคมี โดยเน้นไปที่วิธีการกายภาพบำบัดตามศาสตร์ การแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยประยุกต์ผสานกัน ภายใต้การดูแลของนักกายภาพและทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมกับระดับอาการและความรุนแรงของโรค ตรวจสอบรีวิวของผู้ใช้บริการและขอคำแนะนำ-ปรึกษาผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรือแชทได้เลยวันนี้!

Get in Touch

5 Stars4.9based on 350+ Reviews